Bedrijven

Bedrijfsleven Bollenstreek geeft bedrijven de ruimte op deze website hun visie, mening en rapporten te presenteren.

Oostvlietpolder

De strijd om de Oostvlietpolder is gestreden. Nadat het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein in 2008 onherroepelijk was geworden, besloten de coalitiepartijen na de verkiezingen van 2010 de Oostvlietpolder alsnog een groene bestemming te geven. Voor een alternatieve locatie werd een politieke oplossing gezocht zonder het bedrijfsleven hierbij te betrekken. Het draagvlak voor deze oplossing, Veenderveld II in Kaag en Braassem, werd door het bedrijfsleven niet als een vergelijkbaar alternatief gezien. Omdat de politiek weigerde hierover met het bedrijfsleven in gesprek te gaan, hebben Bedrijfsleven Rijnland, Ondernemend Leiden en VNO-NCW Rijnland besloten beroep aan te tekenen bij de Raad van State. De Raad van State gaf het bedrijfsleven op dat punt gelijk. Vlak voor de einduitspraak van de Raad van State zijn er nadere afspraken tussen de gemeente Leiden en het bedrijfsleven gemaakt. Deze afspraken behelzen onder andere een periodieke monitoring voor zowel de vervangingsvraag als de uitbreidingsvraag en compensatie van hectares die verdwijnen door transformatie of verkleuring. Op basis van deze afspraken heeft het bedrijfsleven besloten haar beroep in te trekken en gezamenlijk met de gemeente Leiden en de overige gemeenten in de Leidse regio op zoek te gaan naar een alternatieve invulling van de ruimtebehoefte.

RAPPORT BEKIJKEN

Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek

De doelstelling van het onderzoek is: het bepalen van de verhouding tussen vraag en aanbod op de bedrijventerreinenmark in

de Duin- en Bollenstreek op de korte en de langere termijn (2008-2030)

RAPPORT BEKIJKEN

Behoefteraming bedrijfshuisvesting 2.0

Een kwantitatieve en kwalitatieve raming van de vraag naar bedrijventerreinen in

de Regio Holland Rijnland in de periode 2010-2025

RAPPORT BEKIJKEN

Marktonderzoek bedrijventerreinen regio Leiden

Aanleiding

In 2008 is door de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan Oostvlietpolder vastgesteld dat voorzag in 29 ha aan “Uit te werken gebied voor Bedrijvenpark”. In 2012 is in een onderzoeksrapport van Stogo, Jones Lang Lasalle en Doorakkers Advies gesteld dat er voor de periode 2010-2025 een vraag was van 110 ha aan bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland (inclusief Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude). Deze vraag had voor 69 ha betrekking op de Stedelijke as Leiden-Katwijk. Het gemeentebestuur van Leiden heeft besloten de Oostvlietpolder niet te ontwikkelen en groen te houden. Lees verder >>

RAPPORT BEKIJKEN

BEDRIJFSLEVEN

OVERHEID

CONSUMENT

Wilt u zelf ook iets presenteren of delen met andere ondernemers, laat het ons weten.

MAIL ONS