Samenwerking

Bedrijfsleven Bollenstreek werkt nauw samen met de belangenverenigingen van de omliggende regio’s voor een betere cohesie.

Rapporten

Bestuurlijke samenwerking

In 2012 heeft Bedrijfsleven Bollenstreek haar visie op de toekomst van het lokaal bestuur vastgesteld. In het rapport getiteld “Koersvast bestuur, concurrerende economie” wordt een aantal economisch belangrijke factoren beschreven, voorzien van een ‘opgave voor de toekomst’ en het ‘type overheid dat daarvoor nodig is’. Een keuze tussen fusie of een intensievere samenwerking wordt niet gemaakt; dat wordt overgelaten aan de politiek. Wel wordt opgeroepen tot een verdere inhoudelijke discussie over het onderwerp.

RAPPORT BEKIJKEN

BEDRIJFSLEVEN

OVERHEID

CONSUMENT

Heeft u vragen of wilt u iets mededelen, laat het ons weten.

MAIL ONS